U28

Levý břeh Labe – pod stolovými horami

Výchozí stanice: Krippen